Vi søker en daglig leder som kan styrke organisasjonens oppslutning og politiske slagkraft ytterligere.

Norske leger mot atomvåpen er en medlemsorganisasjon som sprer kunnskap om medisinske og humanitære konsekvenser av atomvåpen og arbeider for å avskaffe slike våpen. 

Vi er en del av den internasjonale legebevegelsen mot atomvåpen (International Physicians for the Prevention of Nuclear War, IPPNW), og partner i Den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN).
 
Norske leger mot atomvåpen er ansvarlig for ICANs arbeid i Norge. Sammen jobber vi for at Norge skal signere og ratifisere FN-traktaten som forbyr atomvåpen.

Vi søker en daglig leder som kan styrke organisasjonens oppslutning og politiske slagkraft ytterligere.
 
Arbeidsoppgaver:

 • Ha et overordnet ansvar for økonomistyring, organisasjons- og personalutvikling og strategisk ledelse av Norske leger mot atomvåpen
 • Delta i ordskiftet om atomvåpennedrustning og bidra til å løfte atomvåpenspørsmål i den offentlige debatten
 • Politisk påvirkningsarbeid
 • Samarbeid med andre organisasjoner i ICAN-nettverket, nasjonalt og internasjonalt, og ha det overordnede ansvaret for ICANs arbeid i Norge
 • Ha løpende kontakt med samarbeidspartnere internasjonalt og delta på internasjonale konferanser og møter i regi av ICAN og IPPNW

 
Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring med kampanje, informasjons- og påvirkningsarbeid
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Erfaring med mediearbeid
 • Interesse for atomvåpenspørsmål, nedrustning og humanitært arbeid
 • Evne til å håndtere flere oppgaver samtidig og beholde oversikt i en hektisk arbeidshverdag
 • Høy arbeidskapasitet og evne til å arbeide selvstendig
 • Gode samarbeidsevner

 
Vi kan tilby:

 • En variert arbeidshverdag
 • Meningsfullt arbeid om viktige samfunnsspørsmål
 • Samarbeid med engasjerte mennesker med høy faglig kompetanse, både nasjonalt og internasjonalt
 • Gode muligheter til å påvirke egen arbeidshverdag
 • Flotte kontorlokaler på Sentralen i Oslo sentrum
 • Konkurransedyktig lønn etter avtale, fleksitid og god forsikrings- og pensjonsordning

 
Stillingen er fast, med prøvetid på seks måneder. Ønsket oppstart er så snart som mulig.
 
Søknad og CV sendes anja@legermotatomvapen.no innen 24. mars 2023.
 
For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med: Anja Lillegraven, daglig leder i Norske leger mot atomvåpen, tlf: 950 79 791.