Det er med stor glede at ICAN Norge, Nei til Atomvåpen og Leger mot atomvåpen mottar nyheten om at Oljefondet har besluttet å trekke seg ut av kjernevåpenprodusenten L3 Harris Technologies. 

- Dette er meget gode nyheter, som vi har ventet på lenge. Det er uholdbart at Oljefondet skal finansiere folkerettsstridige masseødeleggelsesvåpen som bryter helt grunnleggende humanitære prinsipper, sier ICAN-koordinator Daniel Gudbrandsen Farsjø. 

Per 31. Desember 2023 hadde Oljefondet 333 millioner dollar investert i aksjer i det amerikanske selskapet, ifølge ICAN og Pax-rapporten Don’t Bank on the Bomb. 

L3 Harris produserer sentrale komponenter til det amerikanske atomvåpenarsenalet. Blant annet lager de rakettmotorene til de interkontinentale ballistiske missilene Trident II-D5, Minuteman III, og Sentinel. 

Etikkrådet avga tilrådningen om utelukkelse 19. desember 2023. Norges Bank offentliggjorde sin beslutning om å utelukke selskapet 15. mai 2024. Utelukkelsen er den første som kommer på grunn av produksjon av kjernevåpen siden de etiske retningslinjene ble strammet inn i 2021 til å også gjelde leveringsplattformer for kjernevåpen. 

Oljefondets etiske retningslinjer har vært tydelige i tre år. Allikevel er dette den første utelukkelsen på grunn av produksjon av kjernevåpen siden BAE Systems ble utelukket i 2018. Med dagens tempo, vil Oljefondet fortsette å være investert i kjernevåpenprodusenter i mange år fremover. 

- Utelukkelsen av L3 er uforbeholdent positiv, og i dag er en dag for feiring. Når det er sagt, så er prossessen for treg. Nå tok det seks måneder fra Etikkrådet tilrådning, til Norges Bank utelukkelse. I mellomtiden finansierer vi tidenes rustningskappløp mellom atommaktene, sier politisk rådgiver i Nei til Atomvåpen, Philippe Bédos Ulvin. 

Oljefondet eier fremdeles aksjer i RTX Corp, General Dynamics, Leidos, Leonardo, Thales, Rolls Royce og Bharat Dynamics Limited, til en samlet verdi på 4,5 milliarder dollar.

- Nå er Oljefondet endelig ute av L3Harris Technologies, men er fortsatt investert i hele syv andre selskaper som produserer atomvåpen, et masseødeleggelsesvåpen som vi vet har grusomme, humanitære konsekvenser. Dette bør være starten på en total utelukkelse av alle selskaper som produserer atomvåpen, sier daglig leder i Norske leger mot atomvåpen, Maja Fjellvær Thompson. 


Kontakt:

Maja Fjellvær Thompson, daglig leder i Norske leger mot atomvåpen 
maja@legermotatomvapen.no, tlf 464 25 762

Daniel Gudbrandsen Farsjø, koordinator for ICAN Norge 
daniel@legermotatomvapen.no, tlf 932 82 153

Philippe Bédos Ulvin, politisk rådgiver i Nei til Atomvåpen 
philippe@neitilatomvapen.org, tlf 466 76 268