I 2022* brukte atomvåpenstatene 1 688 000  kroner i minuttet på atomvåpen, viser ny rapport. 

Rapporten «Wasted: 2022 Global Nuclear Weapons Spending» laget av Den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen (ICAN), viser at de ni atomvåpenstatene brukte 893,5 milliarder kroner på atomvåpen i 2022. Det tilsvarer mer enn 1 688 000 norske kroner i minuttet! Dette er en samlet økning på over 26 milliarder norske kroner sammenlignet med året før.

For tredje år på rad øker midlene brukt på atomvåpen. Atomvåpenstatene fortsetter å bruke store summer på å modernisere og utvide arsenalene sine, og private selskaper som produserer atomvåpen fortsetter å tjene penger på disse masseødeleggelsesvåpnene. Rapporten viser at det i 2022 ble tildelt nye kontrakter til produsenter av atomvåpen verdt minst 171,4 milliarder kroner. Selskapene som mottok disse kontraktene, brukte til gjengjeld 1,2 milliarder kroner på lobbyvirksomhet i USA og Frankrike alene.

I tillegg til penger brukt på lobbyvirksomhet og produksjon av atomvåpen, ser rapporten til ICAN på støtten gitt til tenketanker. Sammen ga atomvåpenprodusenter, atomvåpenstater og atomvåpenmedskyldige** stater mellom 221 og 379 millioner kroner i støtte til de ti største tenketankene som forsker på atomvåpen. Ved å finansiere tenketanker og lobbyister, fortsetter stater og produsenter å selge ideen om kjernefysisk avskrekking.*** 

Atomvåpenstatene fortsetter å bruke enorme summer og ressurser på et masseødeleggelsesvåpen som har katastrofale, humanitære konsekvenser. Leger vet at den eneste måten å forebygge katastrofen på er ved å avskaffe atomvåpen. Det er på tide at Norge tar avstand ved atomvåpen, ved å slutte seg til FNs atomvåpenforbud. 

 

* Valutakurs 10.78. DNBs valutakurs 12.06.23, dagen rapporten ble lansert

** Atomvåpenmedskyldige stater som Norge har ikke egne atomvåpen, men muliggjør og gjenskaper dagens farlige situasjon ved å late som de er for kjernefysisk nedrustning, samtidig som de aktivt støtter og legitimerer atomvåpen i sin nasjonale sikkerhetspolitikk.

*** Egeland, Kjølv og Pelopidas, Benoît. No such thing as a free donation? Research funding and conflicts of interest in nuclear weapons policy analysis.

 

 

Teksten er en oversatt og noe endret versjon av ICANs nyhetssak