Den 27.– 29. april ble det endelig verdenskongress med IPPNW, den tjuetredje i rekken siden starten i 1981. 

Tekst av Knut Mork Skagen, nestleder i styret til Norske leger mot atomvåpen og nytt styreleder i IPPNW

Under overskriften «Disarmament, Climate Crisis and Health» inviterte IPPNW Kenya et stort antall helsepersonell, studenter og aktivister til tre dager i Mombasa.

Kongressen bød på refleksjon over vår tids to store eksistensielle trusler, atomvåpen og klimaendringer, og de mange krysningspunkter der de påvirker og forsterker hverandre. «Atomnedrustning må bli en del av løsningen på klimakrisen,» sa IPPNWs ko-president Carlos Umaña under åpningssesjonen, og foredragene de følgende tre døgn ga solid støtte til påstanden.

Dette var den første verdenskongressen i Afrika, et atomvåpenfritt kontinent siden Pelindaba-avtalen trådte i kraft i 2019. Det kenyanske vertskapet sørget for et lokalt perspektiv, med sesjoner om det storpolitiske spillet om urandrift i Afrika der befolkningens helse er den tapende part, og om hvordan krigen i Ukraina påvirker matsikkerheten i en verdensdel som er svært avhengig av kornleveranser fra både Ukraina og Russland. 

Det var gått seks år siden forrige verdenskongress i York i Storbritannia, og i Mombasa boblet det formelig av glede over at IPPNW-medlemmer fra alle verdens hjørner kunne samles igjen, selv om den geopolitiske sesjonen kaster lange skygger. For min del var det et ekstra høydepunkt å bli valgt til en plass i det internasjonale styret. Kongressprogrammet viste fullt ut hvor mye det er å ta tak i, men ga også inspirasjon og styrke til å sette i gang. La oss avskaffe atomvåpen!