Vi har som mål å verve 100 nye medlemmer innen utgangen av juni. Hjelper du oss, skal du selvfølgelig premieres!

En stor medlemsmasse med medisinsk kompetanse gir budskapet vårt troverdighet og legitimitet. Verver du bare ett nytt medlem i løpet av mai og juni, får du vår fine og praktiske notatbok. Send oss navnet på den du verver til info@legermotatomvapen.no, så sender vi den til din postkasse. 

Tar du utfordringen?