1. juni tar Erik Martiniussen over stillingen som daglig leder etter Anja Lillegraven. 

Erik Martiniussen er 47 år, gift og har to barn, og er utdannet statsviter, med fordypning i sikkerhetspolitikk og energipolitikk. 

Erik har erfaring med kampanje- og påvirkningsarbeid fra organisasjoner som Greenpeace, Zero og Bellona. Han har arbeidet for å stanse radioaktive utslipp fra Sellafield og har sittet i to offentlige utvalg som har vurdert hva som skal gjøres med norsk atomavfall. Han jobber i dag som journalist i Teknisk Ukeblad, og har tidligere skrevet for Klassekampen, Dagens Næringsliv, Dagsavisen og Morgenbladet. Han interesserer seg for nedrustningsarbeid, og har god kjennskap til både Russland og Kina.

Erik har også forfattet to sakprosabøker. Noen av dere vil kjenne igjen navnet hans fra boken Krigen mot bakteriene, som tar for seg farene knyttet til antibiotikaresistens. Erik har med andre ord erfaring med globale trusler mot menneskeheten, og er således godt rustet til å ta fatt på kampen mot atomvåpen. 

Vi ønsker Erik velkommen til organisasjonen!