Norsk Folkehjelp har nylig lansert forskningsrapporten Nuclear Weapons Ban Monitor 2022. Rapporten viser at støtten til atomvåpenforbudet øker jevnt og trutt.


Hvert år lanseres Nuclear Weapons Ban Monitor. Rapporten analyserer  situasjonen for atomvåpen i verden og utviklingen i staters atomvåpenpolitikk. I 2022 økte faren for bruk av atomvåpen, og for første gang på flere år økte også atomvåpenstatenes samlede antall atomstridshoder.

På den positive siden viser rapporten at støtten til atomvåpenforbudet også øker. Forbudet har nå 92 signaturer og 68 ratifiseringer.

I 2022 fikk rettighetene til ofre for bruk og testing av atomvåpen større internasjonal oppmerksomhet, og statspartene til atomvåpenforbudet tok de første skrittene for å begynne implementeringen av traktatens positive forpliktelsene (som for eksempel støtte til ofre for bruk og testing av atomvåpen og sanering av forurensede områder).

Norge er dessverre ikke blant statene som støtter FNs atomvåpenforbud. Med unntak av forbudet mot å assistere, oppmuntre eller indusere aktiviteter relatert til atomvåpen, respekterer Norge alle forbudene i traktaten. Likevel viser regjeringen liten vilje til å gjennomføre tiltak som kan bidra til nedrustning.

Som medlem i Leger mot atomvåpen er du med på å legge press på regjeringen om å jobbe for kjernefysisk nedrustning!

Du kan høre Grethe Østern, redaktør for Nuclear Weapons Ban Monitor, presentere funnene i Norsk Folkehjelp sin nye podkast Våpenpodden