Nyhetssaker


FNs atomvåpenforbud er lyspunktet i arbeidet for nedrustning

Et stort antall stater vedtok en banebrytende politisk erklæring under statspartsmøte til FNs atomvåpenforbud. Selv når det kan virke som alt går feil vei, viser disse statene lederskap i et krevende internasjonalt miljø, og viser at en atomvåpenfri verden er mulig. FNs atomvåpenforbud fortsetter å være lyspunktet i arbeidet for kjernefysisk nedrustning.

les mer