Norske leger mot atomvåpen deltok sammen med den internasjonale legebevegelsen mot atomvåpen (IPPNW) på NukeExpo i Oslo den 26. april, arrangert av Norsk Folkehjelp, Røde Kors Norge, Røde Kors Belgia og ICRC.

Hva skjer dersom et atomvåpen slippes over en norsk by? Hvilken risiko utgjør atomvåpen? Hvilke konsekvenser har atomvåpen for mennesker, utvikling og miljø? Finnes det beredskap for en atomvåpendetonasjon? 

Under NukeExpo fikk vi svar på disse spørsmålene, og et unikt innblikk i atomvåpen og hvilke konsekvenser det har. Vårt budskap var at det ikke er mulig å yte tilstrekkelig medisinsk hjelp, og derfor må vi gjøre det vi kan for å forebygge katastrofen, og avskaffe atomvåpen. 

Utenriksminister Espen Barth Eide tok bilde foran vår illustrasjon av hvordan Ullevål sykehus kan se ut etter en detonasjon. Hvis ett atomvåpen skulle detoneres over Stortinget i Oslo, vil over 180 000 mennesker vil umiddelbart ha behov for legetilsyn. Alt innenfor en radius på 3 km vil få enorme skader, inkludert Ullevål, Aker, Diakonhjemmet og Lovisenberg sykehus. 

Det er ikke mulig å bygge nok beredskap. Derfor må vi gjøre det vi kan for å styrke normen mot atomvåpen.