20.-21. april arrangerte Norske leger mot atomvåpen, sammen med Norsk medisinstudentforening (Nmf) Engasjementkonferansen 2024 på Legenes hus i Oslo

Programmet inkluderte foredrag og workshops om tema som; hvorfor leger spiller en viktig rolle i nedrustningsarbeid, hvorfor og hvordan engasjere seg og bidra som lege, atomvåpenpolitikk i dagens kontekst, koblingen mellom klima og atomvåpen og inspirasjonsforedrag fra leger. Det ble presentert verktøy for hvordan medisinstudenter og leger, og vi som samfunn, kan bidra til å stigmatisere og avskaffe atomvåpen. Foredragsholdere inkluderte Katrin Glatz Brubakk, Knut Mork Skagen og Tuva Krogh Widskjold. 

Takk til både innledere og deltakere! Vi håper og tror dette er starten på et livslangt engasjement i kampen mot atomvåpen. For det vi ikke kan kurere, må vi forebygge.