• DatoLørdag 24/09/22
  • Tidspunkt 10:30 - 12:30
  • Sted Det Norske Videnskaps-Akademi, Oslo

Årsmøte 2022

  • Del:

I år vil vi arrangere årsmøte i sammenheng med en markering av at Norske leger mot atomvåpen fyller 40 år. Vi markerer dagen med et faglig seminar og felles middag og fest.

Årsmøtet er Norske leger mot atomvåpens høyeste organ. Alle ordinære medlemmer har stemmerett. Støttemedlemmer har forslagsrett.

Forslag til saker sendes til anja@legermotatomvapen.no innen 27. august 2022. Sakspapirer publiseres på www.legermotatomvapen.no senest to uker før møtet, og sendes elektronisk til påmeldte.


Det er begrenset med plasser på jubileumsseminar, middag og fest. Vi opererer med førstemann til mølla, så meld deg på i dag ved å sende epost til anja@legermotatomvapen.no. Påmeldingsfrist for årsmøtet er 5. september.

 

Sakspapirer til årsmøtet er ferdigstilt og finnes her.