• DatoLørdag 23/09/23
  • Sted Trondheim

Årsmøte 2023 i Trondheim

  • Del:


Årsmøtet er Norske leger mot atomvåpens høyeste organ. Alle ordinære medlemmer som har betalt kontingent inneværende år og senest fire uker før årsmøtet har stemmerett. Støttemedlemmer har forslags- og talerett.

Medlemmer som ønsker å fremme saker eller vedtektsendringer for årsmøtet må melde disse på epost til info@legermotatomvapen.no innen 23. august 2023.

Sakspapirer til årsmøtet finner du her.

Årsmøtet finner sted på seminarrom KS12 i Kunnskapssenteret på St.Olav/NTNU. Oppmøte kl. 10:15

Påmeldingsfrist til årsmøtet er 15. september 2023.

Meld deg på årsmøte her: https://forms.gle/Z52CzU9RAWm56r6AA