• DatoLørdag 29/10/22
  • Tidspunkt 12:00 -
  • Sted Oslo

Engasjementkonferansen 2022

  • Del:

Velkommen til Engasjementkonferansen 2022 den 29.-30. oktober i Oslo, arrangert av Nmf Oslo og Leger mot atomvåpen.

Medisinstudenter i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim er invitert til en todagers konferanse om legers samfunnsengasjement. 

Leger jobber for å ivareta helse og liv. Det gir leger en unik rolle og en viktig stemme. Hvorfor engasjerer leger seg i samfunnsproblemer? Hvordan bidrar leger?  Hvordan kan du som medisinstudent og fremtidig lege også engasjere deg?

Leger har alltid vært viktige i kampen mot atomvåpen. Dersom et atomvåpen blir brukt over et befolket område, vil ingen stat eller organisasjon kunne yte nok hjelp. Skadeomfanget vil være for stort og strålingsfaren for høy. Leger vet at det vi ikke kan kurere, det må vi forebygge. På konferansen vil du få innsikt i hvordan leger engasjerer seg for å avskaffe atomvåpen.

Det blir en lærerik helg med workshops og inspirerende foredrag fra leger med sterkt samfunnsengasjement. Program og mer informasjon om konferansen kommer.

Meld deg på og lær mer om hvordan du som medisinstudent  kan bidra til en bedre verden! 

Påmelding:
Det er begrenset med plasser. Interesserte medisinstudenter må sende en kort søknad (maks én side) med en introduksjon av seg selv og hvorfor de ønsker å delta på seminaret til info@legermotatomvapen.no.

Fristen for å søke er 16. oktober.

Utgifter for reise og én natt på hotell dekkes av Leger mot atomvåpen.
Deltakere på konferansen må være medlemmer i Nmf og Leger mot atomvåpen.