10 seire i kampen for en verden fri for atomvåpen. Sjekk ut alt som har skjedd i 2021!

I løpet av 2021 har FNs atomvåpenforbud trådt i kraft, og ved å bekrefte deltakelse på statspartsmøtene til FNs atomvåpenforbud har Norge anerkjent forbudet. Det er et lite, men svært viktig steg i kampen for en verden fri for atomvåpen! 
 

1. FNs atomvåpenforbud har trådt i kraft og alle aktiviteter relatert til atomvåpen er nå forbudt under internasjonal lov!
Les mer om hvordan ICAN Norges partnerorganisasjoner markerte at atomvåpen nå er forbudt! 
 

2. Norge har bekreftet deltakelse på statspartsmøtene til FNs atomvåpenforbud

Ved å delta på statspartsmøtene anerkjenner Norge FNs atomvåpenforbud og kan skape en bro mellom motstanderne av forbudet i NATO og de som ønsker å forby atomvåpen.
 

3. Tyskland har bekreftet at de skal delta på statspartsmøtene til FNs atomvåpenforbud

Noen må gå foran og denne gangen var det Norge. Ved å bekrefte deltagelse som observatør på statspartsmøtet åpnet Norge døren for andre.Noen uker senere bekreftet Tyskland at de også skal delta på statspartsmøtene som observatør.
 

4. 8 stater har ratifisert FNs atomvåpenforbud!

Kambodsja, Komorene, Filippinene, Seychellene, Chile, Mongolia, Guinea-Bissau og Peru har alle ratifisert FNs atomvåpenforbud i løpet av 2021. Normen mot atomvåpen blir stadig sterkere.
 

5. Finansinstitusjoner trekker seg ut av atomvåpenindustrien

FNs atomvåpenforbud har allerede effekt og flere og flere finansinstitusjoner trekker seg ut av atomvåpenindustrien. I vår ble de etiske retningslinjene for oljefondet strammet inn, i november meldte KLP at de trakk seg ut av en rekke selskaper involvert i atomvåpenindustrien og en rapport fra Don’t Bank on the Bomb viser at færre banker investerer i selskapene involvert i atomvåpen.
 

6. 7 partier på Stortinget har vedtatt at det bør være et mål for Norge å signere FNs atomvåpenforbud
Mens Kristelig Folkeparti, Venstre, Miljøpartiet de Grønne, Sosialistisk Venstreparti, Rødt og regjeringspartiet Senterpartiet har vedtatt at Norge skal ratifisere FNs atomvåpenforbud, har Arbeiderpartiet vedtatt at det bør være et mål. At forbudet har så bred støtte politisk gjenspeiler den sterke støtten forbudet har i befolkningen.
 

7. 19 kommuner har bedt regjeringen ratifisere FNs atomvåpenforbud gjennom å slutte seg til ICAN Cities Appeal
Er din kommune med? Sjekk hvilke kommuner som har sluttet seg til ICAN Cities Appeal og hva du kan gjøre for å få din kommune med på laget her
 

8. New York by slutter seg til ICAN Cities Appeal

Det er flere grunner til at New York sin støtte til ICAN Cities Appeal har spesiell betydning. Manhattan-prosjektet, som ledet fram til USAs atomvåpen, ble startet i New York og påvirker fortsatt byen.
 

9. Norske leger mot atomvåpen har samlet norske helsefaglige organisasjoner i en felles innsats for norsk tilslutning til FNs atomvåpenforbud

Norges Røde Kors, Norsk sykepleierforbund, Norsk sykepleierforbunds studentforening, Den norske legeforening, Norsk medisinstudentforening, Folkehelseforeningen og Norske leger mot atomvåpen ber Norge ratifisere FNs atomvåpenforbud.
 

10. Økte bevilgninger til sivilsamfunn som jobber med nedrustning

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti har blitt enige om å bevilge mer midler til organisasjoner som jobber for nedrustning. Dette er svært viktig for å kunne skape fremgang i nedrustningsarbeidet.

 

Tusen takk til alle som har bidratt, enten det er gjennom å dele bilder og tekster i sosiale medier, snakke med familie og venner om atomvåpensaken, løfte saken i kommunestyrer eller organisasjoner, eller ved å støtte arbeidet økonomisk.

 

Sammen kan vi skape en verden fri for atomvåpen!