I kampen mot atomvåpen har det i det siste blitt mer oppmerksomhet på kjernekraft. Det er viktig å ikke se på disse to som den samme type trussel mot folkehelsen. Skaden som utrettes ved en kjernefysisk detonasjon er av en annen dimensjon enn det en ulykke i et kjernekraftverk vil kunne føre til.

Men kjernekraft har andre helsefarer knyttet til seg utover risikoen for en ulykke som Tsjernobyl: - Både ved urangruvedrift, energiproduksjon og ved avvikling av atomkraftverk oppstår det radioaktivt material, som vil være strålende i tusener av år framover, og det finnes per i dag ingen sikker endelagring. - Radioaktivt avfall/materiale kan i gale hender brukes i ”skitne bomber”, som ikke baserer på en kjernefysisk kjedereaksjon, men på en spredning av strålende partikler. Dette kunne fører til akutt og kroniske strålesykdommer, og ville sannsynligvis skaper stor frykt i befolkningen. - Teknologisk utstyr og kunnskap er det samme for sivil og militærisk bruk av kjernespaltning, en kontroll av spredning av atomvåpen er derfor vanskelig. Med et anrikningsanlegg kan det produseres både lavanriket brensel for kraftverk (5% uran 235) og høyanriket materiale (80% uran 235) for bombeproduksjon. Fra brukt kraftverksbrensel kan det i tillegg framstilles plutonium som også er et bombemateriale. Lenker: What are the linkages – if any- between Nuclear Power and Nuclear Weapons? Foredrag under NLA-NTA-NFFA-seminaret “Towards Nuclear Free” i Nobel Instituttet, 24. september 2005. Av Morten Bremer Mærli. Ny morgengry for kjernekraft? Kronikk i Aftenposten, 26. juli 2005, av Morten Bremer Mærli. Geopolitikk handler i dag i stor grad om sikker tilgang på sikre energikilder. Alt er klart for en ny akt i spillet om kjernekraften, som har fått nye støttekonstellasjoner. Men spirene til fornyet debatt har imidlertid ikke tatt inn over seg nye sikkerhetstrusler. Plakatserie om atomkraft fra den tyske IPPNW og EUROSOLAR, oversatt i mange verdens språk (bl. a. norsk), og mer bakgrunnsinfo. BBC-bakgrunnsinfo om atomkraft som beskriver fordeler og ulemper med atomkraft.