24. september ble en god dag for alle som ønsker slutt på atomvåpen. Sikkerhetsrådets resolusjon, vedtatt enstemmig av topplederne i medlemslandene under ledelse av USAs president Barack Obama, tar sikte på å skape forutsetningene for en verden uten atomvåpen.

Obama har på vegne av USA allerede tatt flere praktiske skritt til atomnedrustning, som å avlyse rakettskjoldplanene i Europa, arbeide for en nedrustningsavtale med Russland, og gå inn for ikrafttreden av prøvestansavtalen. Men det er langt fram. Det finnes fortsatt 23.000 atomvåpen. Selv hundre er nok til å holde hele verden som kjernefysisk gissel. Tilsynskonferansen for Ikke-spredningsavtalen i 2010 blir en viktig milepæl for å komme videre med det praktiske nedrustningsarbeidet, noe verdens nasjoner dessuten er forpliktet til gjennom Haag-domstolens rådgivende uttalelse 1996. Det er viktig å smi mens jernet er varmt. Nei til atomvåpen, Leger mot atomvåpen og Den norske Pugwash-komité oppfordrer norske myndigheter til økt innsats for full atomnedrustning. En viktig sak for Norge er endring av NATO’s atomstrategi som er åpen for revisjon. Forhandlingene mellom partene i den rødgrønne regjeringen, som starter på mandag 28. september, er en enestående anledning til å gi atomvåpnene en rettmessig plass i regjeringserklæringen. Publikum kan også bidra ved å støtte opp under den løpende underskriftskampanjen for et generelt forbud mot atomvåpen. Artikkelen ble opprinnelig sendt ut som pressemelding den 25.09.2009. Vedlagt her er Sikkerhetsrådets resolusjon av 24.09.2009.