Dr. Ira Helfand, tidligere leder i Physicians for Social Responsibility, USA's gren av International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW) og nå visepresident i IPPNW, gjestet Oslo i forbindelse med utdelingen av Nobels fredspris, desember 2009.

I Oslo deltok han blant annet som en av talerne på seminaret "How to Build Momentum towards a Nuclear Weapons Free World", et samarbeid mellom Den norske Atlanterhavskomité, Norsk fredsråd, Nei til atomvåpen, Den norske Pugwashkomité og Norske Leger mot Atomvåpen (NLA). NLA fikk i tillegg glede av å få et innlegg av ham under det åpne møtet på Rikshospitalet 12 desember. Ira Helfand har en har en blogg som det er mulig å følge her. Innlegget som ble publisert av CNN er det mulig å lese her.