Gjeldende strategidokument for NATO er fra 1999. I forhold til atomvåpen er det håpløst utdatert med et språk og innhold som fortsatt legger vekt på atomavskrekking, førstebruk og bruk mot land som ikke selv har atomvåpen.

Det gamle dokumentet sier rett fram at atomvåpen anses å ha avgjørende betydning for natolandenes sikkerhet. Det er derfor med et visst håp om bedring vi konstaterer at NATOs på sitt siste toppmøte i Strasbourg i april i år ble enige om å fornye sitt strategiske konsept. Det er oppnevnt en ekspertgruppe ledet av Madeleine Albright som skal stå for arbeidet og komme med et forslag sent på våren neste. Dette skal så bearbeides politisk fram mot et ventet vedtak på et nytt toppmøte sent 2010 eller tidlig i 2011. Mer opplysninger om denne fornyingsprosessen som man ønsker å gjøre mer åpen enn tidligere finnes her hvor man også kan stille spørsmål til ekspertgruppa og delta i debatter. Men kan vi våge håpe på noen forbedring? Det burde vi hvis Barack Obama mener det han sier. En første test på det er USAs Nuclear Posture Review der Obama har sendt det første utkastet tilbake til Pentagon som nå arbeider på spreng med å få et nytt forslag ferdig ennå i år. Det vil rimeligvis også på mange måter bli førende for NATOs kjernefysiske strategi. For endringer vil neppe komme innenfra i NATO. Under et dialogmøte med deres atomvåpeneksperter i oktober i år fikk vi i IPPNW høre at NATO holder fast ved at atomvåpen er viktig for medlemslandenes sikkerhet og at de fortsatt vil satse på avskrekking, førstebruk og trussel om bruk mot land som ikke selv har atomvåpen. Det ble argumentert med de gamle og tøysete påstandene om at atomvåpen egentlig sikrer fred. Så hvis det skal bli noen forebedring så må påtrykk for endringer komme fra medlemslandene. Desto bedre at vår regjerning i sin siste regjeringserklæring klart går inn for å endre atomvåpenpolitikken i det nye strategiske konseptet. Vår rød-grønne regjeringen ønsker rimeligvis å komme bort fra det uholdbare og hyklerske som ligger i at de sier de er imot atomvåpen når de er her hjemme, mens de til nå har gått inn for en håpløst gammeldags atomvåpendoktrine når de er i NATO. Så vi må nok sette vår lit til nye takter fra Støre og Obama og forhåpentligvis en del andre som ønsker en sikrere verden uten atomvåpen. IPPNW vil følge nøye med i hva som skjer og fortsette å komme med innspill der det er mulig. P.s.: Det er selvfølgelig også mye annet som er diskutabelt i strategien, bl.a. når det gjelder NATOs planer i forhold til globalisering og militær aktivitet utenfor eget område, men det får tas opp til videre diskusjon i andre sammenhenger. D.s. Artikkelen ble opprinnelig trykket i medlemsblad nr 3, 2009