Siden i vår har enda flere tidligere toppolitikere meldt seg på som tilhengere av visjonen om en verden uten atomvåpen. Også aktive politikere blander seg inn i koret.

Frankrike Den 14. oktober 2009 publiserte Le Monde en erklæring fra fire tidligere franske toppolitikere ’For global atomnedrustning, det ene og eneste svar på ukontrollert spredning’. De fire er Alain Juppé, tidligere statsminister, Bernard Norlain, general og tidligere sjef i luftvåpenet, Alain Richard, tidligere forsvarsminister, og Michel Rocard, tidligere statsminister (og i 1996 medlem av Canberra-kommisjonen for eliminering av atomvåpen). To viktige endringer på den globale scene har fremtvunget re-evaluering av atomvåpnenes rolle. For det første har atomavskrekking mistet mye av sin betydning i det nye globale trusselbilde. For det andre har kontrollen over ikke-spredningsprosessen slått feil. Mye av årsaken ligger i at atomvåpenstatene ikke har overholdt egne nedrustningsforpliktelser. Resultatet er at internasjonal sikkerhet er alvorlig truet. De fem anerkjente atomvåpenmaktene må umiddelbart starte en prosess for komplett nedrustning med full deltakelse av de tre de facto atomvåpenstater Israel, India og Pakistan. De må avstå fra ut¬vikling av nye våpen, og ta flere initiativ og satse mer politisk for å løse de regionale krisene. De priser Obamas lovende utspill for atomnedrustning, inkludert hans tale i Praha og hans møter med Medvedev, men slår fast at det er store motkrefter både i USA og andre atomvåpenstater. I denne debatten har Frankrike en spesiell rolle å spille på grunn av sin tradisjonelle uavhengighet, moderasjon mht egne arsenaler, og vilje til å delta i begrensning og effektiv overvåkning av våpen. De håper at Frankrike vil forplikte seg til å stå fast ved sine forpliktelser til å lykkes med nedrustningsprosessen, trekke inn demokratiske institusjoner, satse på Tilsynskonferansen i 2010 og, når tiden er inne, ”trekke de nødvendige konklusjoner om egne kapabiliteter”. Storbritannia Den 29. oktober 2009 ble det lansert en erklæring fra 15 tidligere britiske toppolitikere som oppfordrer til britisk lederskap i multilateral nedrustning. Gruppen er tverrpolitisk og består av tidligere ministere (inkludert tidl. utenriksminister Margaret Beckett som også i sin regjeringstid gikk inn for å avskaffe atomvåpen), forsvarssjefer og parlamentarikere. Erklæringen vil senere bli formelt lansert i parlamentet. Gruppens medlemmer deler visjonen om en atomvåpenfri verden, og mener målet bare kan nås gjennom en gradvis prosess. De ønsker å redusere atomvåpnenes rolle i forsvaret og skjære ned på antallet. Endring av den militære strategi er en forutsetning for nedrustning, ikke omvendt. Men det er viktig at landene samtidig føler at deres sikkerhet er ivaretatt. Gruppen vil forbedre debat¬ten i parlamentet i en rekke kommende saker. De vil koordinere aktiviteten i europeiske parlamenter og reise en au¬toritativ europeisk stemme til støtte for USAs president Obama. Kollegaer i USA skal ikke være i tvil om de alliertes holdning til atomavskrekking, taktiske atomvåpen, prøvestansavtalen og en avtale om fissilt materiale. De vil også understreke at multilateral nedrustning og ikke-spredning er et kritisk globalt anliggende, spesielt i forbindelse med Tilsynskonferansen 2010. (Erklærin¬gen kommer i tillegg til tidligere ut¬spill fra nåværende utenriksminister David Miliband (Medl.bl. 1-2009) og styrker General Sheehans spådom om at Storbritannia kan bli det første av de fem til å kvitte seg med atomvåpen. Det ville i så fall være en frukt av de sterke antiatomvåpen-organisasjonene i landet, inkludert NLAs søsterorganisasjon MedAct.) Tyskland Medl.bl. 2-2009 rapporterte om en erklæring fra tidligere tyske toppolitikere for en atomvåpenfri verden, der de bl.a. gikk inn for tilbaketrekking av amerikanske atomvåpen fra Tyskland. Utspillet fikk støtte av daværende utenriksminister Steinmeier. IPPNW- Tyskland har nå sendt ut en gladmelding om at den nye regjeringskoalisjonen CDU/CSU og FDP den 25. oktober erklærte at den deler Obamas mål om en atomvåpenfri verden og at den under forhandlingene om NATOs strategiske kon¬sept vil anbefale tilbaketrekking av de amerikanske atomvåpnene fra Tyskland (Der Spiegels webside). FDP-leder og ny utenriksminister Guido Westerwelle har fått med seg utenriksministrene i Nederland, Belgia og Luxemburg på dette. Han har også lagt frem saken i USA. IPPNW-Tyskland har sammen med 50 andre fredsorganisasjoner jobbet for dette i flere år, og ser det som en stor seier. FDP hadde dette på sitt valgprogram, i likhet med Die Grünen, Die Linke og SPD. Problemet var CDU/CSU. Men nå har altså FDP og fredsbevegelsen vunnet frem og vi får håpe det fører til handling. Som IPPNW sier, er dette en viktig symbolsak, både overfor Russland og overfor Iran og Nord-Korea: ”Bare ved selv å ruste ned kan vi overbevise andre om at atomvåpen ikke er nødvendig for vår egen sikkerhet og overtale andre til å gi avkall på dem.” Hvilken betydning har erklæringene? Utspillet til Schultz & co har tydeligvis truffet en ’nerve’ hos jevnaldrende pensjonerte toppolitikere og beveget dem til å ventilere bekymringer de har holdt for seg selv så lenge de var i jobb. Det er usikkert hvilken slagkraft denne generasjonen av politikere har. Det må allikevel være lov til å tro at deres støtte til Obamas visjon om en verden uten atomvåpen vil bidra positivt til å omsette visjonen i praktisk handling, spesielt når også aktive politikere henger seg på toget. Resolusjonen fra toppmøtet i Sikkerhetsrådet 24. september, som tar sikte på å legge forholdene til rette for full atomnedrustning, er enda et godt signal i tiden. Men det gjenstår å se om pensjonistene og signalene er sterke nok til å endre NATOs militære strategi, hvilket ifølge den britiske gruppen er en nødvendig forutsetning for nedrustning i vår del av verden Artikkelen ble opprinnelig trykket i medlemsblad nr 3, 2009.