Hvert år arrangeres IPPNWs europeiske studentkonferanse, et sted hvor nye og gamle studenter møtes gjennom faglige og sosiale arrangementer. Sist ble konferansen arrangert i Amsterdam, Nederland. Nå er det vår tur til å være vert for den 20. europeiske studentkonferansen.

I januar i år ble det avgjort. Oslo blir vertsby for neste europeiske studentkonferanse. Mellom 70 og 120 europeiske medisinstudenter og unge leger er ventet til arrangementet, som vil bli holdt i Oslo sentrum 8. til 11. april 2010. For MedFred er det viktig at dette er et samarbeidsprosjekt mellom grupper ved alle de fire universitetsbyene. Derfor ble det første planleggingsmøtet holdt i forbindelse med årets nasjonale studentmøte i Bergen. Her ble en organiseringsgruppe etablert og forslag til budsjett diskutert. Tema og faglig fokus for konferansen ble også tatt opp som eget punkt. Det er lagt opp til at hver person i gruppen har sitt ansvarsområde, men at man samarbeider på tvers av sine hovedområder. Som eksempel kan økonomigruppen nevnes. Den har regelmessig kontakt og består av ansvarlige for sponsorer, budsjett og regnskap samt leder. I tillegg vil organiseringsgruppen i fellesskap ha regelmessige møter i tiden fremover. Det er veldig hyggelig å se at organiseringsgruppen ble dannet av studenter fra både Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Vi er forøvrig i gang med å søke om sponsormidler basert på et balansert budsjett utarbeidet av økonomigruppen. Det er viktig å komme i gang med denne prosessen tidlig. Vi ønsker å legge til rette for at så mange studenter som mulig får anledning til å delta på dette arrangementet. Derfor legger vi opp til en noe redusert deltakeravgift sammenliknet med forrige konferanse. I tillegg setter vi av et begrenset antall stimuleringsmidler slik at det blir anledning for økonomisk vanskeligstilte studenter å søke om noe støtte for deltakelse. Dette vil bli behovsprøvd via søknad. Vi søker fortsatt støttespillere, samarbeidspartnere og sponsorer for vår konferanse. Ta kontakt med sponsoransvarlige eller undertegnede dersom du eller noen du kjenner kunne være interessert i dette. I tiden fremover vil vi arbeide aktivt ut mot det europeiske studentnettverket for å gjøre konferansen tidlig kjent. I tillegg utarbeider vi et sett med pr-materiell som kan benyttes både i Norge og Europa for å promotere arrangementet. Vi har allerede laget et første opplag buttons som ble medbrakt og distribuert ved det europeisk-russiske IPPNW-møtet i Helsingfors i år, noe som ble svært godt mottatt. Konferansen har nå også fått sin egen offisielle nettadresse, www.oslo2010.org. Nettsidene er under arbeid, og vil bli lansert om ikke så lenge. Her vil studenter, foredragsholdere og potensielle sponsorer kunne lese mer om konferansen, program og få praktiske opplysninger. I tillegg legges det opp til konferanseregistrering på disse nettsidene og mulighet for å hente ned fagmateriell etter konferansens slutt. Følg med på denne siden for mer informasjon i tiden fremover. Ved kommentarer eller ideer, ta gjerne kontakt med undertegnede eller en annen i organiseringsgruppen. Vi ser frem til å arbeide videre med konferansen, og takker alle støttespillere inkludert styret i NLA for samarbeidet så langt.