Stilt overfor faren for en storstilt spredning av atomvåpen til flere land og en økende fare for at slike våpen kan bli brukt, har IPPNW sendt et brev til presidentene i USA og Russland med appell om å få fart på forhandlingene om atomnedrustning. Brevet ble overlevert de to rett før deres første personlige møte i London 1. april 2009.

Appellen er undertegnet av over 300 framtredende medisinere fra 39 land, inkludert dekaner, tidsskriftredaktører, helseministere og nobelpristagere, deriblant ledelsen i Den norske legeforening og dekaner for de medisinske fakultetene i Norge. I brevet påpeker legene at verden står framfor et skjebnevalg der vi enten kan benytte oss av dagens historiske sjanse til å avskaffe atomvåpen, slik FNs internasjonale domstol og ikkespredningsavtalen for atomvåpen krever, eller vi kan gå inn i en tid der flere og flere ustabile stater skaffer seg atomvåpen med nye helseskadelige prøvesprengninger og økende fare for at slike våpen blir brukt. Legene appellerer til de to presidentene om å forebygge de enorme lidelsene som følge av atomvåpen ved å avskaffe slike våpen en gang for alle. Brevet med underskrivere finnes på www.ippnw.org og www.legermotatomvapen.no