“I state clearly and with conviction America’s commitment to seek the peace and security of a word without nuclear weapons.” Med Barack Obamas inspirerende ord i bagasjen satte vi kursen mot Helsinki (litt for) tidlig en torsdag morgen i slutten av april for å overvære et europeisk – russisk/CIS IPPNW dialogmøte.

Vel fremme i etter en lett forsinket flytur, bar det rett til det finske helseinstituttet for registrering og åpningsmøte. Programmet var lagt opp slik at studentene hadde eget program torsdag og søndag, mens fredag og lørdag var felles opplegg med legene. Det var nok flere som lot seg inspirere av å oppdage at studentprogrammet var snekret sammen og organisert egenhendig av en finsk studine, som et bevis på at ”der det er vilje er det vei”. Legene hadde alt startet sitt styremøte og det var det en liten klynge studenter som ventet i lobbyen. Fraksjonen av studenter utgjorde 16 hoder fra til sammen 9 land (Estland, Finland, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Russland, Tyskland og Ukraina). Møtet gikk med til å bli bedre kjent med hverandre og å utveksle utfordringer og erfaringer i de ulike gruppene. De viktigste temaene var som tidligere at gruppene må samarbeide bedre over landegrensene, og at gruppene nasjonalt må gå mer aktivt (aggressivt som noen uttrykte det) ut for å rekruttering nye studenter. Det var også noen delegater som klaget på dårlig samarbeid mellom studentorganisasjonen og moderorganisasjonen i sine respektive land, en problemstilling vi ikke kjente oss igjen i. I det hele tatt var det en svært konstruktiv dialog, og det var synd tiden ble noe knapp. Noen optimistiske hoder foreslo derfor at vi skulle fortsette diskusjonen senere på kvelden hos Ilona, vår finske vertinne, men naturlig nok skled det ut ettersom både finsk sauna og russisk vodka kom inn i bildet. Fredag var den store dagen, med det tyngste programmet. Da var det symposium under tittelen ”Nuclear Weapons, Violence and Health”, åpnet av Tarja Cronberg, profilert fredsforsker og statsråd for arbeid og økonomi. Programmet holdt et høyt faglig nivå, med gode foredragsholdere og varierte problemstillinger rundt temaet. De tre hovedkategoriene var ”Nuclear famine and winter”, ”Nuclear weapons in Europe” og “Nuclear Weapons Conventions”. På kvelden var det ”Reception by the City of Helsinki”, som det så fint het i programmet. Dette besto av mat og drikke servert i regjeringens representasjonsbolig, med en ny tale av nevnte Tarja Cronberg. Standarden var gjennomført høy, med egne gardrobevakter, så vel som servitører på tå hev for å fylle vin, en luksus det var lett å bli vant til. Lørdag var studenter og leger samlet til felles workshop om profilering og samarbeid på tvers av landegrenser, med særlig fokus på å styrke forholdet mellom øst og vest i Europa. Blant forslagene lansert var å lage et kart som indikerer hvor vi finner kjernevåpen og steder der kjerneavfall dumpes, som skal kunne brukes i videre informasjonsarbeid. At studenter og leger hadde to dager med felles program gjorde at konferansen skilte seg fra studentkonferanser vi har deltatt på tidligere. Dette førte til at det faglige nivået ble mye høyere enn vi var vant til, og selv om det innimellom kunne være vanskelig for oss å henge med, var det alt i alt en stor bonus. På ettermiddagen delte delegasjonen seg i mindre arbeidsgrupper, der de fleste av studentene dro inn til sentrum for å gjennomføre en Target X. Selv om finner flest ikke er de mest snakkesalige mener vi å ha fått minst en håndfull oppmerksomme på hvilken fare for verden atomvåpen utgjør. Etter felles middag på kvelden ville studentene ut og ta noen drinker, og fikk med deg en gruppe villige leger, som viste at de i tillegg til å være eksperter på atomvåpen var både hyggelige og artige. Ettersom studenter og leger hadde separat program søndag ble dette en hyggelig felles avslutning. Søndag var studentene invitert til å tilbringe dagen med finske medisinstudenter fra IFMSA som skulle ha møte om menneskerettigheter. Her fikk vi også anledning til å presentere IPPNW for de finske studentene og den europeiske studentkonferansen (ESC) MedFred skal arrangere i Oslo i april 2010. Dette blir de norske studentenes hovedfokus de neste 12 månedene. Studentene til stede i Helsinki var alle svært positive i forhold til å komme til Oslo på konferansen neste vår, og de hadde mange gode innspill i forhold til organiseringen av konferansen som vi vil ta med oss videre. Alle studentene fikk også med seg buttons til sine aktive medlemmer hjemme. Søndag ettermiddag reiste vi hjem igjen, trøtte og slitne, og med en økt forståelse av det store arbeidet som ligger foran oss før Barack Obamas ord går i oppfyllelse. Men vi returnerte også med en følelse av å vært med på å ta et mikroskritt mot det endelige målet. Det neste nå blir å bidra til ytterligere skritt gjennom å arrangere en storartet studentkonferanse i Oslo neste år!