I dagene 23. - 26. april 2009 arrangerte NLAs finske søsterforening LSV en serie møter mellom den europeiske region og Russland inkludert de tidligere sovjetstater (CIS).

I tilslutning til hovedprogrammet ble det holdt styremøter, studentmøter og et samarbeidsmøte mellom IPPNW, Pugwash og Det internasjonale fredsbyrå (IPB). De nærmere hundre deltakerne fikk et variert program som spente fra formelle presentasjoner av fremtredende forskere, diplomater og fredsaktivister til avslappede sammenkomster med gode muligheter for å knytte personlige bånd. Fra Norge deltok Bjørn Hilt, styreleder i IPPNW og John Gunnar Mæland, leder i NLA, samt Sofie Paus, Kirsten Strømme og Hanne Fredlund Tollefsen fra MedFred. Fredag 24. april var viet et symposium med tittel: Nuclear weapons, violence and health. De fleste presentasjonene dreiet seg om hvordan man kan komme videre i kjernefysisk nedrustning. Symposiet ble åpnet av den finske arbeidsministeren Tarja Chronberg, selv tidligere fredsforsker, som uttrykte håp og optimisme. Ikke siden slutten av den kalde krigen har mulighetene for reell nedrustning vært større, mente hun. Grigoriy Berdennikov, en erfaren russisk nedrustningsforhandler, var mer avventende og gjennomgikk de krav russerne ville stille til slike forhandlinger. Han fryktet særlig en militarisering av verdensrommet og mente at ABM-avtalen burde reetableres. I en egen sesjon tok flere for seg atomvåpen i Europa. Mens det på midten av 1970-tallet var 7000 taktiske NATO-atomvåpen i Europa, er tallet nå nær 100 og det er godt håp om at det vil gå ytterligere ned. På den negative siden finner man britenes planer om å modernisere sine Trident ubåter og Frankrikes uttrykte vilje til å beholde sin kjernefysiske styrke intakt. Hvordan man kan komme videre med ideen om et internasjonalt forbud mot atomvåpen i form av en ”Nuclear Weapons Convention”, ble diskutert av flere talere. Leder i Pugwash Jayantha Dhanapala trakk frem generalsekretær i FN Ban Kee-Moons tale i oktober, hvor han gikk langt i å gi sin støtte til en konvensjon. Derimot var han noe skuffet over at aksjonen Global Zero er sålite konkrete og har et så langsiktig perspektiv for eliminering av atomvåpnene. Juha Rautjärvi, finsk fysiker med lang erfaring fra IAEA, hevdet med tyngde at man har tilstrekkelige tekniske systemer for å verifisere oppfølgning av nedrustningsavtaler. Hva man må legge vekt på nå, er å bygge tillit. Deltakerne i symposiet fikk også høre oppdaterte vitenskapelige argumenter for de klimatiske følgene som kan ventes i kjølvannet av både en begrenset og en mer omfattende kjernefysisk krig. Alexander Ginzburg fra det russiske institutt for fysiske studier av atmosfæren, bygde på kjente data fra større naturkatastrofer, som vulkanutbrudd og storbranner. Amerikanerne Steven Starr og Ira Helfand la frem resultater av simuleringsmodeller som viser en brutal global nedkjøling i minst 10 år selv etter en «begrenset» atomkrig, med sekundære katastrofale følger for jordbruk og matforsynting til milliarder av mennesker. Lørdagen ble brukt til en work-shop ledet av europeisk visepresident i IPPNW Caecilie Buhmann om hvordan den nasjonale medlemsorganisasjonene i Europa og Russland/CIS kunne samarbeide om konkrete prosjekter. En rekke ideer ble drøftet, samtidig som det ble synliggjort hvilke aktiviteter de enkelte landene arbeider med. Fra russisk side ble det foreslått å lage et atlas over steder med kjernefysisk materiale, våpen og utvinningsanlegg. Arbeid for atomvåpenfrie soner ble trukket frem av flere. Å forsette arbeidet for å eliminere NATOs atomvåpen var også noe mange støttet. Vedvarende informasjonsarbeid rettet mot befolkningen, skolebarn og beslutningstakere var en viktig oppgave som krever stadig innsats. Man diskuterte også hvordan kontakten innen den europeiske regionen kunne styrkes og effektiviseres. Lørdags- og søndagsmøtene ble holdt i «Fredstasjonen», en restaurert tidligere jernbanestasjon som nå er felles lokaler for flere finske fredsorganisasjoner. Illka Taipale, grunnleggeren av LSV og mangeårig fredsaktivist og hans hustru Vappu Taipale, en av IPPNWs nåværende co-presidenter var begge omsorgsfulle og ivaretakende verter, sammen med Kati Juva og hennes stab fra LSV. Vi ser frem til å treffe alle igjen i Basel august 2010 på IPPNWs neste verdenskongress!