Årsmøtet fant sted lørdag 28. mars på Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen.

Om formiddagen ble det avholdt et åpent møte hvor ca 25 personer deltok. På programmet sto først India-Pakistan konflikten i lys av atomvåpenspørsmålet. Professor ved Institutt for geografi, UiB Tor H. Aase holdt innlegget: Når naboer er fiender: Atommaktene India og Pakistan. Her gikk han særlig inn på Kashmir-spørsmålet, som er den viktigste uløste konflikten mellom India og Pakistan og satte dette inn i den historiske prosessen knyttet til opprettelsen av nasjonalstatene India og Pakistan. Begge stater gjør krav på Kashmir og holder betydelige militærstyrker i området. I tillegg kommer stor politisk uro i Pakistan. Neste tema var Fred- og konflikttemaer i medisinske studieplaner. Klaus Melf innledet med en gjennomgang om Medical Peace Work, hva vi mener med dette begrepet og hvordan det kan bygges opp kompetanse gjennom ulike undervisningstilbud. Det er laget et web-basert kurs (www.medicalpeacework.org) for helsearbeidere. Videre ble det presentert kartlegging av eksisterende undervisning innen dette området ved de fire lærestedene for medisinerutdanning i Norge og diskutert planer for å styrke slik undervisning. Etter lunsj, hadde man parallelt landsmøte og nasjonalt studentmøte (se egne saker). Om kvelden var det felles bespisning på en tapas-bar i Bergen sentrum Søndag 29. mars fortsatte diskusjonen om medisinsk fredsundervisning. Arbeidsgruppene ved de fire lærestedene vil følge dette opp ovenfor fakultetene. Studentene arbeidet videre med planlegging av europeisk studentmøte i Oslo våren 2010.