Det mangler egentlig ikke informasjon om atomvåpen og nedrustning av dem, men det kan vært vanskelig å finne fram til gode norsk-språklige kilder. NLA har derfor med økonomisk støtte fra UD oversatt, bearbeidet og tilrettelagt læreprogrammet ”Lær om atomvåpen”. Programmet ble opprinnelig laget av Svenske leger mot atomvåpen og Svensk freds- og voldgiftsdomsforening, og finnes også i svensk og engelsk utgave.

Lær om atomvåpen er ment for alle som ønsker grunnleggende kunnskap vedrørende atomvåpen og nedrustning, men er særlig egnet for bruk i skolen. Det er også utarbeidet et omfattende lærermateriale med forslag til undervisningsopplegg. Lær om atomvåpen finnes tilgjengelig på nettadressen: www.atomvåpen.no. Vi håper du vil ha nytte og glede av sidene!