NLAs landsmøte 20.mars fant sted på St.Olavs hospital i Trondheim. Tradisjonstro benyttes ikke helgen til landsmøteforhandlinger alene, men også til innlegg og diskusjon rundt aktuelle tema. Årets innleder var Stine Rødmyr, leder i Nei til Atomvåpen.

Hun presenterte status i nedrustningssaken og ga tilhørerne en kort oppdatering av hva som rører seg i politikken - nasjonalt og internasjonalt. 2010 kan på mange måter bli et viktig år, og Stine Rødmyr oppfordret til optimisme og visse forventninger. Obama kan vise seg som verdig vinner av fredsprisen med sine visjoner om nedrustning; START-avtalen mellom USA og Russland skal fornyes i disse dager, og Pentagon skal ved månedsskiftet legge frem sin Nucelar Posture Review. Likeledes skal Ikkespredningsavtalen diskuteres under Tilsynskonferansen (RevCon) i New York i mai, og kanskje kan denne bli en større suksess enn den foregående Tilsynskonferansen i 2005. Norge - et foregangsland? NTA-lederen fremhevet også hyggelige nyheter nasjonalt. Regjeringen har i SoriaMoria 2 erklært videre satsing på Ikke-spredningsavtalen og tro på en vellykket Tilsynskonferanse (RevCon) i mai. MEN, SoriaMoria erkjenner samtidig at en konvensjon kan være alternativet dersom Tilsynskonferansen skulle gi lite tilfredsstillende resultater. Dette er første gang norske myndigheter offisielt åpner for en konvensjon, og det er vel verdt å merke seg. Viktig er det da at mer enn 6000 mennesker deltok i fakkeltog mot atomvåpen i forbindelse med Obamas besøk i desember. Som Stine påpekte, er dette et tydelig signal om at atomvåpen fortsatt er en sak som vekker føleleser hos Ola og Kari, og at våre organisasjoner gjør vår jobb mht å skape bevissthet og engasjement! Bred felles front Et annet viktig signal til myndighetene er at norske NGOere nærmer seg en felles koalisjon for et atomvåpenforbud. Stine kunne fortelle at mer enn 12 norske organisasjoner vil være representert med minst 20 delegater under Tilsynskonferansen i mai, i tett samarbeid og med en felles regi. Disse inkluderer bl.a LO, Fredsrådet, Norges Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Mellomkirkelig råd – i tillegg NLA og NTA. Et fruktbart samarbeid her vil trolig danne grunnlag for en kommende bred allianse for et forbud mot atomvåpen, kanskje under ledelse av en felles norsk koordinator. Den første offisielle oppgaven for en slik koalisjon vil være å bidra til den store verdensomspennende demonstrasjonen for et atomvåpenforbud 5. juni, med henblikk på Tilsynskonferansen og resultatene derfra. Nye arenaer for kunnskapsformidling Veien videre i anti-atomvåpenarbeidet inkluderer også kunnskapsformidling og folkeopplysning. Landsmøtets andre del omhandlet den nye norske oversettelsen av nettstedet Lær om Atomvåpen. Leder i NLA, John Gunnar Mæland, presenterte læringsprogrammet på vegne av student Guro Bårnes, etterfulgt av diskusjon om hvordan vi bredt kan publisere dette verktøyet mot skoleelever og lærere. Dersom vi lykkes med dette vil vi ytterligere bidra til at 2010 blir ”Året det skjer” - ihvertfall ”Året der MYE skjer! Her bør føyes til at studentgruppa brukte mye tid under landsmøte-helgen til å legge siste hånd på verket i planleggingen av studentkonferansen om nedrustning. Ikke bare blir den et IPPNW-arrangement, men også et arrangement for og med Nei til Atomvåpen, Norsk tjenestemannslag og Norges Fredsråd. Ergo er tanken om samarbeid på tvers av organisasjoner allerede satt ut i livet. Og konferansen kan – hvis vi lykkes med promoteringen –være viktig i formidling av kunnskap og engasjement til studenter og andre, så vel som signal til norske utenriksmyndigheter. Dette gir ytterligere grunn til å knytte forventninger til året som kommer!