Utenriksminister Jonas Gahr Støre har kommet med et svarbrev vedrørende brevet som ble overlevert mandag 26. april. Brevet som ble overlevert til regjeringen var undertegnet av 44 ulike organisasjoner, og kom med en klar oppfordring om å intensivere arbeidet for en atomvåpenfri verden. Årsaken til initiativet var den nå pågående tilsynskonferansen i New York. For å lese utenriksministerens svar kan du klikke her

Hvis du ønsker å lese det opprinnelige brevet som ble overlevert utenriksministeren 26. april kan du klikke her.