Tilsynskonferansen for ikkespredningsavtalen er avsluttet. Optimismen som rådet ved konferansens begynnelse, etter Obamas erklæring om at atomvåpen bør avskaffes, ble ikke innfridd. Ni land har tilsammen atomvåpen nok til å utslette mennesker og annet liv på jorda mange ganger. Det kan skje ved et rent datauhell i løpet av timer. Intet annet truer vår verden i tilnærmelsesvis samme grad. Det store flertall av land og folk ønsker en tryggere verden uten atomvåpen. Under konferansen greide allikevel atomvåpenstatene å unngå enhver forpliktelse til konkrete, praktiske tiltak for å nå dette målet.

Men det er håp. Sluttdokumentet fra konferansen godtar i prinsippet at det er behov for full atomnedrustning og en konvensjon som forbyr atomvåpen. Det som mangler er enighet om en konkret, tidsbestemt aksjonsplan. Men under konferansen stod regjering etter regjering opp og støttet forslaget fra FNs generalsekretær og andre om en konvensjon mot atomvåpen på humanitært og folkerettslig grunnlag. Ikke som et langsiktig ønske for en fjern nirvana, men som en sak vi må arbeide med nå. Blant disse landene kan nevnes Sveits, Chile, New Zealand, Østerrike, Irland og Indonesia. Også norsk diplomati gjorde seg positivt bemerket. Veien ligger nå klar for det sivile samfunn til å være pådriver for et atomvåpenforbud gjennom en bred humanitær kampanje, på samme måte som sivilsamfunnet tidligere har bidratt til forbudene mot antipersonellminer og klaseammunisjon. Aftenposten spurte 30. mai ”Hvor er folkekravet om atomnedrustning?” Allerede lørdag 5. juni vil det bli arrangert en verdensomspennende Nuclear Abolition Day der tusener av mennesker i mer enn 30 land vil aksjonere for en atomvåpenkonvensjon. Kartet på www.nuclearabolition.org viser at også Oslo er med. Det blir stand på Karl Johan og flere band som aksjonerer med røde armbånd for en konvensjon. Vi vil ikke vente til et nytt Hiroshima eller Nagasaki. Atomvåpen skal avskaffes i vår egen – og Obamas – levetid. Mons Lie og Kirsten Osen Norske leger mot atomvåpen Innlegget ble opprinnelig trykket i Klassekampen 4. juni 2010