Norske leger mot atomvåpen Nei til atomvåpen og Den norske Pugwashkomiteen søker kampanjekoordinator (100%) Søknadsfrist: 10.august 2010 Tiltredelse: 1.september 2010 Periode: 6 mnd med mulighet for forlengelse

En sammenslutning av norske organisasjoner som engasjerer seg særlig aktivt i arbeidet for atomnedrustning ønsker nå å ansette en kampanjekoordinator for å utvikle og lede en bred kampanje for et forbud mot atomvåpen. Sentrale arbeidsoppgaver: Kampanjeledelse Koordinatoren vil være ansvarlig for den daglige driften av kampanjesekretariatet og drive kampanjen fremover i samråd med styrings- og referansegruppen. Koordinatoren vil således spille en nøkkelrolle i kampanjens organisering og dermed ha gode muligheter for å være med å utvikle kampanjens innhold og form. I tillegg til styrings- og referansegruppen vil koordinatoren kunne trekke på en rekke frivillige fra de ulike organisasjonene som i dag jobber med atomnedrustning, og det er ønskelig at koordineringen og rekrutteringen av disse styrkes. Politisk arbeid Kampanjekoordinatoren vil være hovedkontaktpunkt for myndigheter og politiske aktører i arbeidet med å få gjennomslag for kravet om et forbud mot atomvåpen. Utenriks- og forsvarsdepartementet er viktige aktører i så måte, i tillegg til Stortinget og andre politiske fora. Informasjonsarbeid og koordinering Kampanjen vil favne en rekke organisasjoner som i ulik grad jobber med atomvåpenspørsmål. En viktig oppgave for koordinatoren vil derfor være oppfølging og utvidelse av dette nettverket, og å sikre at kampanjens budskap strømlinjeformes og spisses på tvers av alle involverte aktører. Dertil vil det også være viktig å holde nettverket oppdatert om kampanjens fremdrift både i Norge og internasjonalt, gjennom blant annet nettsider, nyhetsbrev og sosiale medier. I samråd med styringsgruppa vil koordinatoren også ha ansvar for å utvikle en mediestrategi for kampanjen. Koordinatoren vil videre ha ansvaret for kontakten mellom det norske og det internasjonale kampanjearbeidet, og spesiell vekt vil bli tillagt koordinering opp imot International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN). Logistikk Koordinatoren vil videre ha ansvar for planlegging og gjennomføring av en rekke kampanjeaktiviteter, herunder aksjoner, seminarer og annen møtevirksomhet. Ønskelige personlige og faglige kvalifikasjoner • Initiativrik, kreativ, selvstendig og handlingsorientert. • Strukturert, samarbeidsvillig og med gode kommunikasjonsevner. • Grunnleggende politisk innsikt og forståelse. • Erfaring fra andre kampanjer eller annet relevant organisasjonsarbeid. Kunnskap om atomnedrustningsproblematikk er en fordel men ingen forutsetning. Vi kan til tilby en spennende jobb innenfor et politisk felt som er mer aktuelt enn på mange år. Det er en brytningstid for internasjonalt atomnedrustningsarbeid, og du kan være med og bidra til politisk gjennomslag for et totalt forbud mot atomvåpen. Stillingen lønnes etter Statens lønnsregualtiv fra lønnstrinn 40, avhengig av søkerens kvalifikasjoner. Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til John Gunnar Mæland (90 08 10 52) eller Stine Rødmyr (91 87 07 74). Skriftlig søknad, samt CV sendes elektronisk til srodmyr@yahoo.no innen 10.august.