For oss som arbeider med stråling til daglig, er det ikke ukjent at stråling kan drepe. Det er jo det vi onkologer tilsikter, heldigvis bare på celle- og svulstnivå, for å kurere eller lindre våre pasienter. Og fra tid til annen blir vi stilt overfor stråleskader. Men selv om en ledende stråleonkolog som Jan-Willem Leer omtaler lineærakseleratorer som potensielle mordvåpen, blekner det i forhold til kjernevåpen.

Artikkel skrevet av Jon Reitan i Onkonytt nr 1, 2010. Onkonytt har gitt tillatelse til publiseringen. Artikkelen ligger som vedlegg. God lesing