PEACEBOAT besøker all verdens havner med sitt budskap om fred og nedrustning, og 10.juni var det Bergens tur til å få besøk. Ombord i det enorme skipet var mer enn 800 reisende, inkludert studenter, fredsaktivister og overlevende etter atombombene i Hirsoshima og Nagasaki.

Fredsbåten er en japansk-basert NGO, som har gjort “fredsreiser” over hele verden siden 1983. Organisasjonen er politisk og religiøst uavhengig, og dens misjon er å fremme fred, nedrustning, miljøvern, solidaritet og menneskerettigheter gjennom utdanningsprogrammer, frivillig arbeid, dialogmøter og ulike prosjekter både på sin reise til sjøs og ved besøk i utallige havner i alle verdensdeler. Innen ankomst Bergen hadde skipet blant annet besøkt konfliktområder i Midtøsten, og mange av deltakerne hadde deltatt i demonstrasjonene under Tilsynskonferansen i New York. Seminar I forbindelse med besøket i Bergen ble det arrangert et åpent seminar på Christian Michelsens institutt. Her var temaet nedrustning, Tilsynskonferansen for Ikke-spredningsavtalen (NPT) og arbeidet for en atomvåpenkonvensjon. På talerlisten var en rekke store navn innen vår bevegelse: Alyn Ware (Internasjonale jurister mot atomvåpen , og vinner av The Right Livelihood Award), Dr. Rebecca Johnson (ICAN-ekspert og leder av The Acronym Institute) og Tim Wright (ICAN). Også Randy Rydell (FNs kontor for nedrustning) og Ole Kopreitan (Nei til Atomvåpen) hadde innlegg, i tillegg deltok en rekke representanter fra den japanske organisasjonen Hibakusha – en sammenslutning av de overlevende fra atombombne i 1945. Fra norsk hold var i tillegg til Nei til Atomvåpen også NLA, Medfred, Norges Fredsråd, Bergen fredslag og Dag Hammarskjold-programmet representert. Det var imidlertid synd at få andre hadde tatt turen til CMI. Dette skyldtes nok både tidspunktet (midt i eksamensperioden for studentene) og sparsom markedføring av besøket. Optimisme Ved omtale av NPT-konferansen var det en overraskende positiv holdning å spore hos seminarets bidragsytere. De fleste hadde selv vært tilstede under forhandlingene i New York og hadde således vært førstehånds-vitner til mye av det som var sagt og gjort. Atombomber som tas av høy beredskap, opprettholdelse og gjenopprettelse av atomvåpenfrie soner og bred deltakelse av NGOere var blant lyspunktene som ble tatt fram fra konferansen. Videre fikk norske myndigheter skryt for sine initiativ i NPT- prosessen. Et spørsmål som ble diskutert var om vi skal svare med ris eller ros – skal vi være tilfreds med innsatsen så langt eller snarere kreve MER av våre folkevalgte? Alexander Harang, Fredsrådet, var tilhenger av det siste. Han nevnte at vi – som NGOere – uansett har som oppgave å holde myndighetene i ørene og alltid i fredsspørsmål kreve mer enn de kan gi oss. Markering Vel så viktig er imidlertid også oppgaven med å mobilisere befolkningen og skape en folkeopinion mot atomvåpen. Som avslutning på dagens program hadde fredsaktivistene ombord i Peaceboat forberedt en gatemarkering. Med musikk, ballonger, bilder, sang og dans satte et hundretalls japanere sitt preg på Torgallmenningen en times tid. Arrangementet skilte seg vesentlig fra andre anti-atomvåpen-markeringer og var slik sett et velkomment og fargerikt innslag i gatebildet. Man får håpe at bergenserne fikk med seg budskapet fra de tilreisende den solrike ettermiddagen.