Leger mot atomvåpen (IPPNW), Advokater mot atomvåpen (IALANA) og International Peace Bureau (IPB) mottar John og Chara Haas Award for internasjonal fred og sosial rettferdighet 8. november 2010 på Nuclear Futures-konferansen i Philadelphia.

Haas-prisen er sponset av Project for Nuclear Awareness (PNA). Prisen blir gitt til enkeltmennesker eller organisasjoner som jobber for avskaffelse av atomvåpen. Begrunnelsen for årets utdeling er at Leger mot atomvåpen, Advokater mot atomvåpen og International Peace Bureau har gjort en viktig innsats for å ulovliggjøre atomvåpen, blant annet gjennom The World Court Project. The World Court Project var en verdensomspennende kampanje som i 1996 resulterte i en historisk uttalelse om ulovligheten av atomvåpen fra det internasjonale domstolen i Haag. Haag-domstolen konkluderte med at bruk eller trussel om bruk av atomvåpen er ulovlig under internasjonal humanitær lov. Det ble også konkludert med at stater plikter å inngå forhandlinger om en global nedrustningsavtale med mål om avskaffelse av atomvåpen. Kontakt: Kirsten Osen i Norske Leger mot Atomvåpen, tlf: 90045607, e-post: kirsten.osen(at)medisin.uio.no