I forrige nummer av medlemsbladet var en noe kritisk vurdering av en artikkel om mulige uheldige reproduksjonsutfall i Fallujah (1). Bl.a. ble det i artikkelen påstått en betydelig forskjøvet kjønnsfordeling blant barna. Endret kjønnsfordeling er en klassisk stråleeffekt beskrevet hos bananflue og andre eksperimentalorganismer men ikke sikkert funnet hos menneske. I medlemsbladet etterlystes en mer omfattende undersøkelse, i den grad dette lar seg gjennomføre i Irak for tiden. Det meldes nå i The Guardian at WHO i 2011 skal iverksette en slik studie og dette kan kanskje belyse spørsmålet bedre (2).

Det tyske IPPNW holdt nylig en kongress i Berlin i forbindelse med 25-års-markeringen for Tsjernobylulykken. Mange nye data og vurderinger av ulykkens helsekonsekvenser ble fremlagt, med mer eller mindre sikkert faktagrunnlag. Med referanse til Fallujahartikkelen bør nevnes at Dr. Scherb ved det anerkjente Helmholtz Zentrum München (tidligere Gesellschaft für Strahlen und Umweltsforschung) i Neuherberg gjennomgikk kjønnsfordelingsdata etter atomprøvesprengningene og Tsjernobyl, og som funksjon av avstand fra nukleære anlegg (3). Studiene bygger ikke på dosimetriske vurderinger, men på tidstrender og som nevnt avstander. Det er uansett interessant at kjønnsfordelingene synes å endres over tid og med fallende gutteoverskudd, og at det for eksempel i hele perioden 1950-1990 synes å være markant høyere gutteoverskudd i USA enn i Europa. Det er også bekymringsfullt at det finnes liknende effekter nær tyske og sveitsiske atomkraftverk (3), og også nær det omstridte kjerneavfallslagret i Gorleben (4). Slike effekter er neppe forenlige med de alminnelige risikoestimater dersom stråling er årsaken. De variasjonene som ble referert i studiene er imidlertid størrelsordner mindre enn de som ble omtalt fra Fallujah. For øvrig er det også funnet en økt barneleukemirisiko nær tyske kjernekraftverk (5), noe som ikke finnes ved britiske kjernekraftverk undersøkt med samme metodologi (6). Tolkningen er altså usikker. På IPPNW-kongressen fantes deltakere som benektet enhver mulighet for at det kunne finnes effekter som ikke samsvarte med den „etablerte“ kunnskap, og deltakere hvor troen på slike effekter kunne „flytte bjerge“ av usikkerhet. Det trengs åpenbart mere direkte og objektivt observasjonsmateriale. Goethe sier et sted at all teori er grå, og man må lete etter nye grønne blader på livets tre. 1: Busby C, Hamdan M, Ariabi E: Cancer, infant mortality and birth sex-ratio in Fallujah, Iraq 2005-2009. Int J Environ Res Public Health 7:2828-2837,2010 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2922729/pdf/ijerph-07-02828.pdf 2: http://www.guardian.co.uk/world/2010/dec/30/faulluja-birth-defects-iraq 3: Scherb H, Voigt K: The human sex odds at birth after atmospheric atomic bomb tests, after Chernobyl, and in the vicinity of nuclear facilities. Environ Sci Pollut Res (E-pub ahead of publication) 2011 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21336635 4: http://www.helmholtz-muenchen.de/ibb/homepage/hagen.scherb/FactSheetGorleben.pdf 5: Kaatsch P, Spix C, Schulze-Rath R, Schmiedel S, Blettner M: Leukemia in young children living in the vicinity of German nuclear power plants. Int J Cancer 1220:721-726,2008 6: Bithell JF, Keegan TJ, Kroll ME, Murphy MFG, Vincent TJ: Childhood leukemia near British nuclear installations: Methodological issues and recent results. Rad Protect Dosim 132:191-197,2008 DEN FØRSTE ARTIKKELEN KAN LESES HER