ICAN Bergen kom på fote etter et matnyttig møte mellom ICAN-koordinator Anne Marte Skarland og studenter fra MedFred og Changemaker i februar 2011. Vi ble så inspirerte av hva de hadde oppnådd med den tverrfaglige seminarserien om atomvåpen i Oslo at vi bestemte oss for å lage en miniutgave av seminarserien med arrangering av to foredrag den påfølgende våren.

Den 22. mars ble mellom 70 og 80 studenter i Bergen forklart av fysikeren (og tidligere NLA-styremedlem) Morten Bremer Mærli hvor enkelt det er å lage en atombombe. Seminaret bestod, som i Oslo, av visning av dokumentarfilmen «The Manhattan Project» som forteller historien om hvordan atombomben ble oppfunnet, før Mærli forklarte om bruken av høyanriket uran og plutonium og de (manglende) internasjonale restriksjonene rundt det. Vi var overrasket over det store oppmøtet og de kunnskapsrike og engasjerte spørsmålene som dukket opp under diskusjonsdelen. Den 13. april arrangerte vi i samarbeid med Bergen ressurssenter for Internasjonal utvikling foredrag med den svært kjente atomvåpenanalytikeren Ward Wilson under tittelen ”Exploding Nuclear Myths: How the Nuclear Weapons Establishment Got It Wrong (and What it Means to You)”. Under foredraget rev Wilson istykker den lite gjennomtenkte argumentasjonen om at atomvåpen er viktig for maktbalanse og «nuclear deterrence» (avskrekking). Changemaker og Medfred skal fortsette dette inspirerende samarbeidet i ICAN Bergen, og vurderer blant annet å få til et felles foredrag om atomvåpenspørsmålet med Studentersamfunnet i Bergen til høsten. Vi kommer også til å videreføre vår lokale innsats i den internasjonale kampanjen MillionPleas. Som del av den globale ICAN-bevegelsen er Million Pleas navnet på et japansk initiativ som har til hensikt å samle inn videosnutter av folk som støtter kravet om et forbud mot atomvåpen. Etter at vi i høst hadde en lokal ”videoinnsamling” i Bergen sentrum, ønsket vi også å forsøke oss med en tilsvarende video-stand på medisinsk fakultet i mars. Det er alltid kjekt å ha en anledning til å vise oss litt frem blant våre medstudenter og det er gøy å presentere en slik ”underskriftskampanje” med en ny vri. Og resultatet? 60-70 mennesker lot seg feste til tape til inntekt for saken, og Medfred fikk vist seg som en gruppe av blide og ivrige studenter med gode evner til overtalelse. Neste gang skal vi kapre over hundre!