Den 6. til 8. mai 2011 ble det avholdt nordisk lege- og studentkonferanse i Uppsala, naturlig nok i regi av Svenska läkare mot kärnvapen. Finland, Estland, Norge og selvsagt Sverige var representert. Fra Norge var det fire studenter og to leger som hadde funnet veien til Uppsala.

Programmet på lørdagen var variert og stort sett meget interessant. Av høydepunkter kan nevnes tidligere erkebiskop og professor emeritus KG Hammar som snakket om etikk og atomvåpentrusselen på en veldig inspirerende måte. Emma Bjertén fortalte om hvordan staters ønske om militærmakt, og særlig besittelse av atomvåpen, kan sees på som en form for maskulinisering av staten. Ambassadør Henrik Salander, som har jobbet mange år i FN, holdt et, ikke særlig oppløftende, men likevel viktig og informativt innlegg om utfordringen vi står ovenfor i kampen mot et forbud mot atomvåpen. I tillegg fikk vi innlegg fra svenske Røde Kors, ved Dick Clomén og SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) ved Daniel Nord. Generelt var alle innleggene svært informative og engasjerende. På søndag holdt Anne Marte Skaland og Magnus Løvold et innlegg om ICAN Norge, som fikk svært god respons av, ikke bare sine egne landsmenn, men alle deltagere. De fortalte om hvilke konkrete planer de hadde for den kommende tiden, og de viste at de har et stort engasjementt for saken i tillegg til å være ytterst nyskapende i forhold til hvordan en skal nå ut til folket. Under oppsummeringen på søndag ble det lagt vekt på hvor nyttig det er for de nordiske landene å samles, både i kraft av at det er land som har mye til felles, og dermed kan bruke de samme strategiene i for eksempel opplysningsarbeid, og ulikheter som gir grobunn for nytenkning og diskusjon. Konferansen var godt organisert, mye takket være Josefin Lind, informasjonsansvarlig i SLMK. Det var innlagt korte pauser etter hvert innlegg, og man holdt seg til foreskrevet tid. Alt foregikk på Hotel Uppsala, et meget veldrevet konferansehotell som passet formålet godt. De fleste var tilstede under middagen på fredag, hvor det var anledning til å hilse på de andre deltagerne. Under middagen på lørdag, var vi så heldige å få et musikalsk innslag av Gluntarna, med Gunnar Wennberg med flere, som sang studentviser fra Uppsalas studentliv rundt 1850.