Den internasjonale kampanjen for et forbud mot atomvåpen – ICAN- har fått nye ressurser og krefter siste året, ikke minst takket være økonomiske tilskudd fra Norge

ICAN Norge Nå er det ett år siden den norske delen av kampanjen ble etablert med eget sekretariat i Oslo. Bak ICAN Norge står NLA, NTA og den norske Pugwash-komiteen sammen med et voksende antall tilsluttede organisasjoner. Norges Fredsråd og Norsk Folkehjelp er sammen med de tre moderorganisasjonene representert i styringsgruppen, mens øvrige organisasjoner nå får tilbud om sitte i rådet for ICAN Norge. Hittil i 2011 har ICAN Norge organisert eller deltatt i 14 arrangementer mot kjernevåpen, de fleste i Oslo. Dette dreier seg om seminarer, debatter, demonstrasjoner, konferanser, en konsert og en gudstjeneste! Over 20 norske organisasjoner har bekreftet at de støtter ICAN og flere vil følge. Dette omfatter andre fredsorganisasjoner samt ulike humanitære, miljørettede og religiøse organisasjoner, foruten fagforeninger, politiske ungdomsorganisasjoner og ett forsikringsselskap! (Storebrand). ICAN Norge har egne nettsider, men opererer også på sosiale medier som Facebook og Twitter. Stadig flere følger ICAN på slike medier, som gir åpning for interaktiv kommunikasjon og rask mobilisering. Planene videre ICAN Norge finansieres foreløpig hovedsakelig gjennom en grunnbevilgning fra Utenriksdepartementet frem til 2013. Etter besøk i Forsvarsdepartementet i vår, fikk ICAN Norge 100 000 kroner i engangsstøtte. Forsterket økonomi er en hovedprioritering for styringsgruppen for å muliggjøre alle kampanjeplanene. Fra høsten 2011 er det opprettet to arbeidsgruppen innen ICAN Norge. Den ene skal arbeide med økt gjennomslag i media. Den andre gruppen skal konsentrere seg om påvirkning av politikere og beslutningstakere. Ønsker du å støtte ICAN? Alle NLA-medlemmer som har lyst og interesse, inviteres til å ta kontakt med enten Anne Marte Skaland (skaland@icamw.org) eller Magnus Løvold (lovold@icanw.org). Også økonomiske bidrag til ICAN er velkomne gjennom Norske leger mot atomvåpen. Bruk konto: 3060 24 42671 og merk innbetaling: Bidrag til ICAN. Hvis beløpet er minst kr 500 kan man få rett til skattefradrag. Send i så fall en e-post samtidig til info@legermotatomvapen.no og oppgi personnummer, beløp og dato.