I anledning Nuclear Abolition Day 2. juni har John Gunnar Mæland, Bent Natvig, Stine Rødmyr og Anne Marte Skaland forfattet brev til alle de norske stortingsrepresentantene. Brevet kan leses i sin helhet nedenfor.

Oslo/Bergen 30. mai 2012 Kjære stortingsrepresentanter, Vi skriver til dere på Nuclear Abolition Day 2. juni 2012 for å minne om det ansvaret vi alle har for å forhindre den globale humanitære katastrofen som bruk av atomvåpen ville innebære. Vi viser til våre samtaler denne våren med representanter for samtlige partier på Stortinget foran NPTs PrepCom i Wien og NATOs toppmøte i Chicago, begge i mai. I pressemeldingen etter NATOs toppmøte står det at atomvåpen fortsatt skal være et kjerneelement i NATOs avskrekkings- og forsvarsregime ved siden av konvensjonelle våpen og rakettskjold. Det er positivt at USAs, Storbritannias og Frankrikes nasjonale garantier om ikke å bruke atomvåpen mot ikke-atomvåpenstater, som er medlemmer av NPT og overholder avtalen, nå også skal gjelde i NATO-sammenheng. Men ”overholdelse” er gjenstand for vurdering og garantien omfatter ikke bruk mot andre atomvåpenstater. - De amerikanske atomvåpnene i Europa vil ikke oppgis uten tilsvarende innrømmelser fra russisk side. - Oppbyggingen av rakettskjold fortsetter, til tross for motstand fra Russland og farene for ny atomopprustning. – Det nevnes intet om tillitsskapende tiltak! Rapportene fra Wien tyder på mer gehør for Norge i NPT PrepCom. Planene om en internasjonal konferanse i Oslo våren 2013 om atomvåpen som humanitært problem, først nevnt av Støre i interpellasjonsdebatten 17.04, vekket berettiget oppmerksomhet. Det samme gjorde 16-lands initiativet ”Joint Statement on the humanitarian dimension of nuclear disarmament” der Norge sto sammen med Vatikanet og land som Sveits, Østerrike, Irland og Danmark. Det pekes på de dramatiske humanitære konsekvensene og de kritiske folkerettslige implikasjonene av bruk av atomvåpen, og at den eneste garanti er total, irreversibel og verifiserbar eliminering. Videre uttrykkes det bekymring for at trusselen om kjernefysisk utslettelse fortsatt utgjør en del av det 21. århundres sikkerhetspolitikk. Parlamentarikere har flere påvirkningsmuligheter enn folk flest, og Nuclear Abolition Day er derfor en spesiell utfordring til dere. Vi oppfordrer dere om å bidra til arbeidet for en kjernevåpenfri verden ved å slutte dere til Parliamentarians for Non-Proliferation and Nuclear Disarmament ( www.pnnd.org ) og sørge for at deres eget parti programfester målet om et forbud mot atomvåpen. Med vennlig hilsen John Gunnar Mæland, leder Norske leger mot atomvåpen Bent Natvig, leder Den Norske Pugwashkomité Stine Rødmyr, leder Nei til Atomvåpen Anne Marte Skaland, ICAN Norge