Konferansen i Hiroshima ba på spennende program, særlig fra leger som hadde vært involvert i hjelpearbeid eller selv opplevd atombomben. Det å se skadene som atombomben gjorde satte en ekstra dimensjon på konferansen.

Bilder fra konferansen kan en se her

Artikkel om selve konferansen kan en lese om kort tid på hjemmesiden og senere i medlemsbladet.