Hiroshima Congress Statement gir en fin oversikt over hvordan status er i arbeidet for en atomvåpenfri verden og mål for verdenskonferansen. Se vedlagt fil for uttalelsen.