Denne uken var det 50 år siden verden sto på randen av en utslettende atomkrig. Cubakrisen toppet seg etter at president Kennedy 22. oktober 1962 gjorde det kjent at Sovjetsamveldet hadde utplassert mellomdistanseraketter på Cuba som kunne nå Washington D.C. innen 20 minutter med atomvåpen i megatonnklassen.

Dagen etter iverksatte USA en marineblokkade for å hindre nye våpenforsyninger til Cuba. De følgende dagene holdt verden pusten, inntil krisen ble løst den 28. oktober ved at Sovjetunionen gikk med på å fjerne rakettene mot et løfte fra USA om ikke å innvadere Cuba. Nye frigitte dokumenter har forsterket bildet av en situasjon som uhyre lett kunne ha kommet ut av kontroll, gjennom feilkalkulering, misforståelser eller valg av annen strategi. På begge sider handlet lederne under stor usikkerhet og kryssende rådgivning fra sine eksperter. Et lite feiltrinn kunne ha utløst den tredje og siste verdenskrig. Cubakrisen viser hvor uhåndterlige atomvåpnene er, politisk så vel som militært. Likevel opprettholder stormaktene fortsatt store arsenaler kjernevåpen, mange klar til umiddelbar utskytning. Selv om den kalde krigen er over og flere nedrustningsavtaler har redusert antallet atomstridshoder, utgjør de 20 000 gjenværende atombombene fortsatt en uholdbar trussel mot menneskeheten. Til dette kommer at antall atommakter har økt. Nyere forskning viser at selv en ”begrenset” atomkrig mellom for eksempet India og Pakistan vil gi langvarige klimaforstyrrelser som kan føre inntil en milliard mennesker inn i sultedød. Denne uken startet Norges Røde Kors en underskriftskampanje for å få Stortinget til å forplikte seg i atomvåpensaken. Den internasjonale Røde Kors bevegelsen har tatt opp kampen om et internasjonalt totalforbud mot atomvåpen fordi disse våpnene er i konflikt med humanitærretten. Røde Kors slutter seg til en stadig voksende bevegelse i sivilsamfunnet som krever disse våpnene fjernet. Den internasjonale kampanjen for et forbud mot atomvåpen er blitt vesentlig styrket av at verdens mest respekterte humanitære organisasjon gjør felles sak. Alle norske politiske partier burde se forbud mot atomvåpen som en god sak foran stortingsvalget i 2013. La de 13 dagene i oktober 1962 minne oss om at atomvåpentrusselen ennå ikke er borte.