Vår søsterorganisasjon i Sverige (SLMK) har et fint medlemsblad som distribueres både i Sverige og Danmark. Dette medlemsbladet har vi også tilgang til.

Du kan laste ned siste nummer fra nederst i denne artikkelen. Dersom du ønsker å lese flere av SLMK sine publikasjoner/tidsskrifter kan du gå inn på SLMK sin hjemmeside her for å finne tidligere utgaver eller fremtidige utgaver. På vår hjemmeside under "Læremidler" og "Lenke" vil du i fremtiden kunne klikke deg direkte inn på SLMK sine tidsskriftpublikasjoner. God lesning