"Som nasjonalstudentrepresentant i Norske leger mot atomvåpen, jobber jeg daglig med atomvåpenproblemstillingen. Derfor er det for meg svært gledelig når apolitiske og nøytrale organisasjoner, som den Internasjonale Røde Kors- og Røde Halvmåne engasjerer seg i det jeg mener det den viktigste utfordringen i dagens samfunn: Kampen for en atomvåpenfri verden."

Slik starter Saima Akhtar dagens blogginnlegg til Tidsskriftet for Den Norske Legeforening. Dersom du ble interessert - Kan du lese resten her.