Som den 5805. kommunen i verden, vedtok bystyret i Bergen enstemmig i dag at Bergen by ved ordfører Trude Drevland skal bli medlem av Ordførere for fred. Forslaget ble fremmet av Venstres Erlend Horn og fikk bred støtte fra salen. Norske leger mot atomvåpen gratulerer ordføreren, ønsker henne lykke til med arbeidet for en tryggere verden og takker alle våre medspillere som har vært med å jobbe frem avgjørelsen - blant annet MedFred, hvis kronikk fra dagens BT følger under.

Odd Einar Erland (Medisinstudenter for fred og sosialt ansvar), Bergens Tidende, 27.11.2013: I 1982, samtidig som Ronald Reagan tok opp igjen den kalde krigens våpenkappløp, tok ordføreren i Hiroshima, Takeshi Araki, initiativet til å starte et program som lot byer over hele verden snakke sammen på tvers av landegrensene. Programmet heter Mayors for Peace (Ordførere for fred), og byene som er medlemmer av gruppen har til felles at de ønsket et totalforbud mot atomvåpen. Det finnes minst 19.000 atomvåpen i verden i dag, med mer enn nok kraft til å utslette alt liv på jorden. Faren er reell for at disse kan havne i gale hender, særlig i dagens spente internasjonale politiske klima. Siden 1950 har USA «mistet» 11 stykker. Disse våpnene er også et enormt pengesluk, bare i 2011 kostet de minst 600 milliarder kroner. For atomvåpen har ingen plass i et sivilisert verdenssamfunn. Dersom de skulle bli brukt, ved en feiltagelse eller med overlegg, vil våpnene drepe blindt. Sivilbefolkningen vil rammes like hardt, om ikke hardere, enn de militære. Livreddende, humanitær innsats vil være umulig på grunn av radioaktiviteten. I skrivende stund er 5804 byer i 158 land medlemmer av Mayors for Peace. Hele 90 byer i Norge er tilsluttet, deriblant Trondheim, Stavanger og Tromsø. Bergen er derimot ikke med. Derfor er det viktig at bystyret gir sin tilslutning til at ordfører Trude Drevland blir med i organisasjonen når medlemskapet skal opp til votering i bystyret i dag. Bergen hører hjemme blant byene som arbeider for en tryggere verden.