Et flertall på Stortinget med SV, Ap, Sp, KrF og Venstre er enige om å be regjeringen utrede konsekvensene av et atomvåpenforbud for Norge.

Utredningen skal både analysere FN-traktatens innhold og hvilke konsekvenser en eventuell tilslutning vil ha for Norge. Utredningen skal legges fram for Stortinget i løpet av neste år, med synspunkter fra relevante ekspertmiljøer, forskere og organisasjoner, heter det i forslaget.

NLA mener dette er et viktig steg i riktig retning. Med en utredning får man kartlagt konsekvensene. Med uttalelser fra eksperter, forskere og organisasjoner får vi en utredning akkurat slik NLA ba om i høringen. Det verdsetter vi!

Les mer om saken på SVs nettsider