Mari Seilskjær begynte denne uka i jobben som daglig leder for Norske leger mot atomvåpen (NLA). Hun vil også ha rollen som koordinator for ICAN Norge.

– Jeg er motivert for å jobbe med atomvåpenspørsmål. Store seire er oppnådd i året som har gått, og det er et privilegium å kunne bygge videre på det gode arbeidet som er gjort, sier Seilskjær.
 
Hun viser til atomvåpenforbudet som ble vedtatt av 122 av FNs medlemsland i sommer, og Nobels fredspris for 2017 som ble tildelt ICAN – Den internasjonale kampanjen for et forbud mot atomvåpen. 
 
– Fredsprisen var en viktig anerkjennelse, og det har bidratt til å løfte atomvåpensaken og gjøre ICAN kjent for flere. Det gir oss mulighet til å nå bredere ut, sier Seilskjær.
 
Hun er kritisk til at norske myndigheter boikottet forhandlingene om atomvåpenforbud og ikke ønsker å signere eller ratifisere forbudstraktaten.
 
– Det har skjedd store framskritt i det internasjonale arbeidet, men Norge har gjort seg selv uviktig ved å melde seg ut av diskusjonen. Nå gjenstår viktig arbeid på nasjonalt nivå for å få Norge til å ta en mer aktiv rolle, og for å sikre solid støtte til forskning og sivilsamfunn, sier Seilskjær.
 
Seilskjær kommer fra stillingen som politisk rådgiver i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS). Hun er også med i arbeidsgruppa for Klimasøksmål Arktis, og har arbeidet med prosjektet fra ideen ble født for flere år siden og fram til første runde av rettssaken nå er gjennomført. 
 
Kontakt:
Mari Seilskjær, seilskjaer@legermotatomvapen.no,  tel: 913 34 364