De neste ukene står atomvåpenspørsmål på agendaen i FN. Norske aktivister er til stede og jobber for at samtalene fører til framgang på nedrustningsområdet. 

I dag starter et to ukers møte i Genève hvor stater som er del av ikke-spredningsavtalen (NPT) skal diskutere spørsmål som gjelder ikke-spredning, nedrustning og fredelig bruk av atomteknologi. 
 
Norge saboterer nedrustning
I forbindelse med samtalene som starter i dag, har ICAN presentert et skriv som viser at mens majoriteten av verdens land tar avstand fra å bruke atomvåpen i sin militærstrategi, er det 35 land som saboterer ikkespredningsavtalen. Norge er ett av dem. Norge og andre land i militærallianser med atomvåpenstater er med på å svekke og undergrave arbeidet med ikke-spredning og nedrustning ved at vi godtar at atomvåpenstater beholder og oppgraderer sine masseødeleggelsesvåpen. Mer informasjon finnes her.
 
Norske aktivister i Genève
Norske leger mot atomvåpen er på plass på møtet i Genève. Sammen med andre fra International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW) og ICAN, Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen, skal vi jobbe for at resultatet av møtet i FN blir så godt som mulig.
 
Bakgrunnsinformasjon