Stadig flere stater tilslutter seg FN-traktaten som forbyr atomvåpen. Til nå har 59 stater signert og 10 stater ratifisert traktaten, og flere er på vei.

I begynnelsen av 2018 hadde fem land ratifisert FN-traktaten som forbyr atomvåpen (TPNW). Siden da er antallet doblet. I tillegg til Thailand, Vatikanet, Guyana, Cuba og Mexico, har nå også Palestina, Venezuela, Palau, Østerrike og Vietnam ratifisert konvensjonen. 
 
I tillegg er det flere ratifikasjoner i sikte. Costa Rica, Namibia, Uruguay, Vanuatu og Cookøyene er ventet å ratifisere i løpet av de kommende ukene. Flere andre land er også godt i gang med sine ratifiseringsprosesser, blant annet Bolivia, Algerie, Ghana, Irland og Liechtenstein. I tillegg er det forventet at et par titalls land signerer forbudet i løpet av 2018.
 
Traktaten trer i kraft og gjelder som internasjonal rett når 50 land har ratifisert. Å ratifisere innebærer at en stat blir rettslig forpliktet etter traktaten, i motsetning til å signere, som først og fremst er et politisk uttrykk for at en støtter det som står i avtalen. Ratifisering er en mer omfattende prosess som gjerne involverer flere organer og aktører, og kan strekke seg over lengre tid. 
 
Det er vanskelig å forutsi når forbudstraktaten vil tre i kraft, men det vil muligens kunne skje i løpet av 2019. Vi møtes av og til med argumentet om at prosessen med ratifiseringer går sent, og at det er en svakhet ved traktaten og forbudsprosessen. Sammenlignet med flere andre konvensjoner, ligger imidlertid forbudstraktaten godt an. For eksempel hadde forbudet mot kjemiske våpen (CWC) kun fire ratifikasjoner etter ett år, mens prøvestansavtalen (CTBT) ennå ikke har trådt i kraft – 22 år etter at avtalen ble vedtatt – på grunn av for få ratifikasjoner.
 
Med 10 av 50 ratifikasjoner i boks, og flere på vei, holder vi stø kurs mot et gjeldende folkerettslig forbud mot atomvåpen. Foreløpig er ikke Norge blant landene som bidrar til dette. I høst presenterer regjeringen sin utredning om mulig norsk tilslutning til forbudstraktaten. Vi håper at det vil føre til gode diskusjoner, og at flere partier innser at det nødvendig med norsk støtte til atomvåpenforbudet. 
 
Mer detaljert informasjon om ulike lands posisjon til atomvåpenforbudet finnes her.