Verdens legeforening (World Medical Association) har nylig vedtatt en uttalelse som oppfordrer alle stater til å bli del av FNs atomvåpenforbud.

Verdens legeforening (WMA) var denne måneden samlet til generalforsamling på Reykjavik. Under generalforsamlingen vedtok WMA en fersk uttalelse om atomvåpen. Uttalelsen legger vekt på legers særlige forpliktelser for menneskers helse og arbeid for menneskeheten.

I uttalelsen står det blant annet at "i lys av de katastrofale humanitære konsekvensene som enhver bruk av atomvåpen vil ha, og mangelen på meningsfull humanitært beredskap, mener WMA at organisasjonen har plikt til å arbeide for eliminering av atomvåpen. Å oppnå en verden fri for atomvåpen er en nødvendighet".

WMA ønsker atomvåpenforbudet velkommen, og oppfordrer alle stater til raskt å signere og ratifisere FN-traktaten som forbyr atomvåpen. De viser til at de står sammen med andre aktører som Røde Kors- og Røde Halvmånebevegelsn, Internajonale leger mot atomvåpen (IPPNW), Den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen (ICAN) og en stor majoritet av FNs medlemsstater i dette kravet.

Hele uttalelsen kan leses her.

Leger har en sentral rolle i arbeidet for kjernefysisk nedrustning. Den 22. oktober inviterer derfor Norske leger mot atomvåpen og Den norske legeforeningen til temamøte om atomvåpens humanitære og medisinske konsekvenser. Her kommer blant annet den anerkjente legen og doble nobelprisvinneren Tilman Ruff. 

Les mer om arrangementet her og meld deg gjerne på Facebook-eventet.