"Unlike COVID-19, roadmaps for getting rid of nuclear weapons and for addressing climate change are ready to go." Sue Wareham.

Sue Wareham er leder for Norske leger mot atomvåpens søsterorganisasjon i Australia, Medical Association for Prevention of War, og sitter i styret til ICAN internasjonalt. 

Her kan du lese hennes kommentar i Canberra News om hvorfor vi bør adressere atomvåpenkrisen .