Stadig flere av atomvåpenstatene utvider sine atomvåpenarsenaler. Det er en skremmende utvikling.

I juni i år oppdaget Federation of American Scientists (FAS) at Kina bygger et nytt stort utskytningsfelt med 120 rakettsiloer, i tillegg til noen mindre områder. Forrige uke fant forskeren Matt Korda ved FAS beviser på enda et slikt felt, med plass til ytterligere 110 siloer. Til sammen viser FAS sin analyse at Kina konstruerer rundt 250 siloer.

Konstruksjonen av siloene er tidenes største utvidelse av det kinesiske atomarsenalet, ifølge FAS. 

Det er usikkert om og hvordan siloene vil utrustes. Det er mulig at noen av siloene blir stående tomme, og kun brukes som avskrekking med mål om å gi inntrykk av at arsenalet er større enn det faktisk er. 

I dag har Kina rundt 350 atomstridshoder. Av disse er 185 interkontinentale ballistiske missiler (ICBM). Dersom alle siloene utrustes med missiler som bærer ett stridshode hver, vil antallet ICBMs i Kinas atomarsenal øke fra 185 til 415. Men det er også mulig at siloene får missiler med flere stridshoder.

Selv om Kina nå ser ut til å ruste opp betydelig, er det fremdeles langt igjen til de kan sammenligne seg med de to største atomvåpenstatene USA og Russland, som har rundt 4000 operative atomstridshoder hver. 

Kinas utvidelse av arsenalet er en logisk konsekvens av dagens rustningsdynamikk. Flere atomvåpenstater, som USA, Russland og India, moderniserer og utvider nå sine kjernefysiske kapabiliteter. Selv om Kina offisielt har en politikk om å holde sitt atomvåpenarsenal på et minimum, tyder de nye utbyggingene på at landet vil delta i det pågående våpenkappløpet.

I januar neste år avholdes tilsynskonferansen for Ikkespredningsavtalen. En av pilarene i Ikkespredningsavtalen er nedrustning. Atomvåpenstatene er i ferd med å undergrave en av de viktigste nedrustningsavtalene i verden.